RYOBI 標誌維修單
牌: 雷比
型號: P435
商品描述
18 伏 10 英寸緩衝器/拋光機

RYOBI P435 18 伏 10 英寸緩衝器

P435 18 伏 10 英寸緩衝器

P435

RYOBI P435 18 伏 10 英寸緩衝器 - 1
零件清單

關鍵編號 零件號 商品描述 數量
1 1.97E + 10 電池支架組件(Inc. Key No. 2) 1
2 9.41E + 08 徽標標籤 2
3 1.97E + 10 外殼組件(公司編號 4-5) 1
4 9.41E + 08 數據標籤 1
5 9.41E + 08 徽標標籤 1
6 1.97E + 10 螺絲(M4.2 × 14 毫米) 13
7 1.97E + 10 開關和接觸板支架組件 1
8 1.97E + 10 開關按鈕 1
9 1.97E + 10 刷子裝配架 2
10 1.97E + 10 刷子組裝 2
11 1.97E + 10 電樞組件 1
12 1.97E + 10 機殼 1
13 1.97E + 10 下房屋 1
14 1.97E + 10 螺絲(M5 × 25 毫米) 4
15 1.97E + 10 墊組件 1
16 1.97E + 10 鎖緊墊圈 (M5) 1
17 1.97E + 10 螺絲 (M5 x 12 毫米) 1
未顯示:
019661001035 拋光帽
019661001036 毛圈布帽子
 991000187 操作員手冊 (961152441)

P435

RYOBI P435 18 伏 10 英寸緩衝器 - 2

  接線圖

文件/資源

RYOBI P435 18 伏 10 英寸緩衝器 [pdf] 使用說明書
P435 18 伏 10 英寸緩衝器,P435,18 伏 10 英寸緩衝器,10 英寸緩衝器,緩衝器

參考

發表評論

您的電子郵件地址將不會被發表。 必填字段標 *